Info Iunie 2022 – Noua procedură de soluționare Contestații la controalele ANAF

Noua procedură stabilește că orice contestație a unui titlu de creanță ori a unui act administrativ-fiscal se depune tot la unitatea fiscală care a emis actul respectiv, în termen de cel mult 45 de zile de la momentul în care respectivul act i-a fost comunicat contribuabilului. Contestația se poate depune și direct la Ministerul de Finanțe, dar și în acest caz ea va fi trimisă la unitatea ANAF emitentă a actului.

Începând cu dată de 13 mai 2022 a intrat în vigoare prin OMFP 1021/2022 noua procedură despre regulile procedurale privind soluționarea contestațiilor formulate de contribuabili împotriva Actelor Administrativ fiscale emise de organul de control ca urmare a inspecției fiscale.

Dacă contestația este formulată printr-un Împuternicit, se va prezenta Împuternicirea/Mandatul-Procura/Împuternicirea avocațiala, după caz.

În situația în care contestația nu îndeplinește cerințele care privesc depunerea Împuternicirii/Mandatului/Procurii, precum și semnătură, structura de soluționare a contestațiilor va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerințe. În caz contrar, contestația va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

După ce a primit contestația, unitatea ANAF respectivă are un termen de cinci zile pentru a întocmi un dosar al contestației care va fi trimis ulterior structurii de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor – acesta o va analiza și va emite o Decizie de soluționare a contestației, Decizie ce va fi comunicată și contribuabilului contestatar.

Ai nevoie de mai multe detalii? Hai să discutăm!

Alte articole

Articole

Info fiscal – decembrie 2022

Codul Muncii la zi - Legea nr. 283/2022Elemente noi în Contractul Individual de Muncă:  Dreptul persoanei selectate în vederea angajării ori al salariatului, după caz, de a solicita în instanță despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare...

citește mai mult
×