Serviciile noastre

Cu o experiență de peste 19 ani în domeniul contabilității!

Servicii de contabilitate

La serviciile caracteristice contabilitatii se adaugă și o informare periodică a managementului în privința anumitor oportunități financiare și fiscale.

Click să vezi serviciile:

⬗ Întocmirea evidenței contabile, sintetică și analitică, prin înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;

⬗ Elaborarea balanței de verificare lunară;

⬗ Întocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA și cartea mare;

⬗ Întocmirea și transmiterea către client a Ordinelor de Plata taxe datorate bugetului de stat;

⬗ Contabilitate de gestiune;

⬗ Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele
datorate;

⬗ Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale;

⬗ Acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

⬗ Elaborarea și punerea în aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unității, a contabilității de gestiune, a controlului de gestiune și controlului prin buget, în baza și cu respectarea normelor legale;

⬗ Refacerea evidențelor contabile;

⬗ Soluții/sugestii de optimizare fiscală a societății;

⬗ Soluții/sugestii de optimizare financiară a societății;

Soluții/sugestii de optimizare a cash-flow-ului societății;

⬗ Raportări balanță (BS) și Cont de profit și Pierdere (P&L) în format cerut de Managementul/Conducerea societății;

⬗ Consolidări Balanță verificare și Cont de Profit și pierdere ( BS și P&L);

⬗ Raportări IFRS.

Servicii de salarizare

Cu peste 19 ani de experiență în domeniul contabilității, asigurăm servicii complete de întocmire state de salarii, întocmire și depunere Declarație 112 obligații salariale.

Click să vezi serviciile:

⬗ Calculul impozitelor și contribuțiilor datorate de salariați și de angajator;

⬗ Întocmirea ștatelor de plată și a ordinelor de plată a impozitelor și contribuțiilor datorate, pe baza Fișei de pontaj/Foaie colectivă de prezență și a altor documente, atunci cand este cazul: cereri concedii odihnă, certificate medicale, cereri concedii fără plată, decizii  Administrator acordare prime/bonusuri, etc;

⬗ Întocmirea și depunerea declarației privind obligațiile pentru bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, CAS, CASS și Contribuție Asiguratorie de Muncă, respectiv întocmire și depunere Declarație 112 lunar/trimestrial;

⬗ Întocmirea și depunerea anuală a fișelor fiscale pentru angajați, atunci când legislația în vigoare necesită depunerea Fișelor Fiscale.

Întocmire și depunere declarații fiscale

Declarații fiscale lunare/trimestriale/anuale: 100, 101, 105, 107, 300, 390, 394, 205, 207; Asistență la calculul taxelor fiscale.

Click să vezi serviciile:
⬗ Asistență/consultanță inclusiv la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, în cazul în care clientul are departament financiar-contabil intern;

⬗ Întocmire declarații fiscale lunare/trimestriale privind TVA-ul (D300);

⬗ Întocmire declarație specială privind TVA-ul (D301);

⬗ Întocmire declarație trimestrială impozit pe venit microîntreprinderi (D100);

⬗ Întocmire declarație trimestrială impozit pe profit (D100);

⬗ Întocmire declarație anuală impozit pe profit (D101);

⬗ Întocmire declarație achizitii și vânzări cu TVA pe teritoriul României (D394);

⬗ Întocmire declarație lunară/ trimestrială privind achizitiile/vânzările de bunuri intracomunitare VIES (D390);

⬗ Întocmire declarație anuală privind sponsorizările (D107);

⬗ Întocmire declarații anuale cu reținere la sursă (D205 și D207);

⬗ Asistență/consultanță la calculul taxelor fiscale datorate de societate, în cazul în care societatea are departament intern de contabilitate și fiscalitate;

⬗ Asistență/consultanță la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, în situatia în care societatea are departament intern de contabilitate si fiscalitate.

Întocmire și depunere bilanțuri contabile

Bilanțuri contabile semestriale și anuale; Asistență/consultanță la întocmirea bilanțurilor contabile semestriale și anuale, în cazul în care clientul are departament intern financiar-contabil.

Click să vezi serviciile:
⬗ Întocmire și depunere Bilanț semestrial;

⬗ Întocmire și depunere Bilanț anual;

⬗ Asistență/consultanță la întocmirea și depunerea bilanțurilor anuale și semestriale, în situația în care societatea are departement intern de contabilitate.

Servicii complete Revisal ITM și asistență

Servicii Revisal, inclusiv asistență la controale ITM privind salarizarea, contractele de munca; Transmitere în baza de date Revisal ITM a contractelor de munca, a modificarilor la contractele de munca existente etc.

Click să vezi serviciile:
⬗ Servicii de înregistrare a societății la ITM, inclusiv REVISAL și obținere parolă transmitere contracte către ITM;

⬗ Înregistrarea și depunerea contractelor de muncă, a actelor adiționale și a rezilierilor de contracte;

⬗ Înregistrarea și completarea Registrului de evidență a salariaților;

⬗ Consultanța privind întocmirea dosarelor de personal;

⬗ Asistență și/sau consultanță la controale ITM.

Consultanță contabilă la închiderea balanței

Servicii profesionale de consultanță contabilă inclusiv asistență lunară/trimestrială la închiderea balanței de verificare, în cazul în care clientul are departament intern de contabilitate.

Click să vezi serviciile:
⬗ Asistență/consultanță lunară/trimestrială la închiderea balanței de verificare, în cazul în care clientul are organizat departament intern de contabilitate;

⬗ Asistență privind legislația financiar-contabila (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, etc.);

⬗ Impozitarea societăților comerciale;

⬗ Reținere de impozite;

⬗ Raportări Balanță de verificare (BS) și Cont Profit și pierdere (P&L) în format cerut de Conducerea/Managementul societății;

⬗ Consolidări de BS și P&L;

⬗ Raportări IFRS;

⬗ Consultanță și analiză întocmirii situațiilor financiare;

⬗ Analiză fluxurilor financiare și a situației cash-flow-ului;

⬗ Consultanță și analiză privind contabilizare datoriilor și creanțelor;

⬗ Consultanță și analiză privind contabilizarea capitalurilor și a imobilizărilor;

⬗ Consultanță și analiză privind contabilizarea stocurilor;

⬗ Consultanță și analiză privind contabilizarea trezoreriei;

⬗ Consultanță și analiză privind contabilizarea veniturilor și cheltuielilor;

⬗ Asistență contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

⬗ Asistență în elaborarea documentelor necesare obținerii creditelor pentru firme.

Consultanță fiscală privind TVA și alte taxe și impozite

Consultanță privind taxele și impozitele aferente, inclusiv consultanță/asistență la calculul taxelor datorate bugetului de stat și soluții de optimizare fiscală.

Click să vezi serviciile:

⬗ Consultanță fiscală pe TVA;

⬗ Impozit pe venit microîntreprinderi;

⬗ Impozit pe profit;

⬗ Taxe și impozite locale;

⬗ Taxe și impozite aferente salarizării;

⬗ Impozit pe servicii nerezidenți UE și nonUE;

⬗ Actualizare la zi a legislației în domeniul taxelor și impozitelor;

⬗ Consultanță calcul taxe și impozite datorate de societate bugetuui de stat;

⬗ Consultanță la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale (100,101,300,390,394,205,207 etc.);

⬗ Consultanță în soluții de optimizare fiscală, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

⬗ Soluții de optimizare fiscală.

Consultanță în controalele cu caracter fiscal și la rambursări TVA

Întocmire documentație cerută de organele de control fiscal, asistență la controlul fiscal, consultanță și reprezentare client la controlul fiscal.

Click să vezi serviciile:
⬗ Consultanță fiscală/asistență la controale cu caracter fiscal (ANAF, Antifraudă Fiscală, Administrații Financiare etc);

⬗ Consultanță fiscală/asistență la controale ITM;

⬗ Consultanță fiscală/asistență la controale DITL, taxe și impozite locale;

⬗ Asistență la controale fiscale privind Rambursări TVA;

⬗ Întocmire/asistență/consultanță la întocmire Documentație contabila/fiscală/situații cerute de organele de control la Rambursări TVA;

⬗ Servicii reprezentare societate la Controale cu caracter fiscal, pe baza de Procură notarială.

Servicii de resurse umane și administrare de personal

Asigurăm servicii profesionale ce țin de: contracte de muncă, dosare de personal, întocmire și eliberare adeverințe salariați în funcție de solicitări.

Click să vezi serviciile:
⬗ Întocmirea, incheierea și declararea în REVISAL a contractelor individuale de muncă;

⬗ Întocmirea dosarului de personal, obținerea de la salariat a documentelor, actelor și
declarațiilor necesare la dosar;

⬗ Întocmirea adeverințelor de vechime pentru salariații care nu au întocmit carnet de muncă;

⬗ Întocmirea și completarea adeverințelor solicitate de salariații societății;

⬗ Întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client;

⬗ Acordăm suport legislativ pentru orice problemă aparută în domeniul relațiilor de muncă;

⬗ Acordăm suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Audit contabil si audit fiscal, inclusiv audit financiar

Audit și servicii de due dilligence; Analiză fluxuri financiare și cash-flow; Consultanță și analiză privind veniturile și cheltuielile societății, Bugetul de venituri și cheltuieli.

Click să vezi serviciile:

⬗ Servicii de audit contabil;

⬗ Servicii de audit fiscal;

⬗ Servicii audit financiar;

⬗ Servicii due diligence financiar-contabil și fiscal;

⬗ Servicii analiză cash-flow, analiză fluxuri finaciare și buget de venituri și cheltuieli;

⬗ Asistență/consultanță încheiere contracte de creditare cu diverse bănci;

⬗ Asistență/consultanță contracte de leasing financiar/operațional;

⬗ Servicii Reporting către Managementul intern/extern al societății, inclusiv consolidări și
raportări IFRS.

Servicii profesionale nerezidenți UE și nerezidenți nonUE

Asigurăm servicii destinate celor nerezidenți UE și nonUE: Consultanță Convenții de evitare dublă impunere; Consultanta permise de munca nerezidenti (UE & nonUE)

Click să vezi serviciile:
⬗ Consultanță taxe și impozite datorate de persoanele juridice nerezidente, UE si nonUE;

⬗ Consultanță taxe și impozite datorate de persoane fizice nerezidente UE și nonUE;

⬗ Consultanță Convenții de evitare dublă impunere semnate de România și diverse tări;

⬗ Analiza și consultanță taxe și impozite datorate de persoane juridice nerezidente române din punct de vedere Cod Fiscal Roman & Convenții evitare dublă impunere;

⬗ Consultanță permise de muncă nerezidenți UE și nonUE.

Alte servicii contabile fiscale și juridice punctuale în funcție de solicitare

Servicii privind verificarea periodică a Fișei Fiscale pe plătitor de la ANAF, obținerea certificatelor constatatoare de la ONRC, servicii de înregistrare sau servicii juridice.

Click să vezi serviciile:
⬗ Verificarea periodică a Fișei Fiscale pe plătitor de la ANAF;

⬗ Obținerea certificatelor constatatoare de la ONRC în doar 10 minute;

⬗ Obținerea Certificatelor Fiscale de la ANAF;

⬗ Informarea în timp util privind modificările din domeniul fiscal și contabil;

⬗ Servicii de înregistrare Declarația Beneficiari Reali (DBR);

⬗ Servicii juridice: îregistrări puncte de lucru, schimbare domiciliu social societate, înregistrări/modificări/actualizări statut societate și obiect de activitate, servicii juridice în relația cu ONRC.

CONTABILITATE

SALARIZARE

CONSULTANȚĂ FISCALĂ

DECLARAȚII FISCALE

Expertiza noastră

IB Contab oferă servicii complete și cu o arie de acoperire mare în domeniul contabilității. Fie că vorbim despre externalizarea completă a serviciilor contabile din cadrul unei companii, ori despre consultanță și asistență punctuală, serviciile noastre urmăresc să îmbunătățească funcția financiară a afacerii dumneavoastră.

Cu IB Contab vei avea parte de o perspectivă obiectivă asupra afacerii tale și vei primi mereu sugestii de optimizare financiară!

Vei fi mereu la curent cu toate reglementările și schimbările ce se produc și vei învăța cum să profiți de toate oportunitățile pe care afacerea ta le poate avea!

SALVEAZĂ TIMP

Lasă echipa noastră să se ocupe de reglementările și termenele complicate și să facă lucrurile într-un mod eficient.

SALVEAZĂ BANI

Externalizează serviciile și ai beneficii pe termen scurt și lung. Echipa noastră va propune soluții de optimizare fiscală a societății tale!

LUCREAZĂ SMART

Alege să lucrezi cu profesionaliști! IB CONTAB este o echipă cu experiență de peste 19 ani și cunoștințe vaste în domeniul contabilității!

ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ

Specialiștii noștri te vor ajuta să înțelegi elementele fundamentale ale contabilității și aspectele importante pentru afacerea ta!

×