ECONOMIST – CONTABIL

ECONOMIST – CONTABIL

2 ani experiență în domeniu

IB Contab, membră CECCAR
cu sediul în Bucuresti angajează:

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

Studii superioare absolvite în cadrul unei facultăți de profil financiar/contabil.

Au prioritate absolvenții cu studii universitare de licență în domeniul de studii/cu specializări de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Audit, Finanțe, Asigurări, Bănci, Administrarea Afacerilor.

CUNOȘTINȚE OPERARE PC

 • MS Office – Excel, Word;
 • Cunoștinte minime de operare cu un soft financiar cunoscut, ex: Ciel, Eurofib;

LIMBI STRĂINE

Minim o limbă străină, de preferinţă engleză, nivel intermediar.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 •  Economist – 2 ani de experiență
 • Experiență de lucru cu softul de contabilitate CIEL NextUp Erp – constituie avantaj;

ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE

 • Persoană comunicativă, implicată, pasionată de această activitate și orientată către dezvoltare profesională;
 • Comportament adecvat, prezență agreabilă, spirit de echipă;
 • Abilitati de analiză și sinteză, atenție la detalii și foarte bună gestionare a timpului;
 • Adaptabilitate, rezistenţă la stres și abilitate de a lucra cu termene limită;
 • Exprimare orală şi scrisă adecvată și capacitate de dezvoltare.

CERINȚE SPECIFICE POSTULUI

 • Cazier judiciar fară antecedente penale (se va reînnoi anual);
 • Respectarea regulilor de independență, de neconcurență, de fidelitate față de societate;
 • Competenţe tehnice;
 • Cunoştinţe de contabilitate de bază, noțiuni de fiscalitate și dreptul societăţilor comerciale, noţiuni financiare şi economice;
 • Parcurgerea cursurilor profesionale de minimum 20 h/an, în intern;
 • Disponibilitate de a se deplasa în ţară (dacă este cazul).

DESCRIEREA JOBULUI

Evidența contabilă pentru un portofoliu de firme:

 • înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor contabile (chitanțe, facturi, extrase, centralizatoare, deconturi de cheltuieli etc);
 • întocmirea diverselor documentații ( Statistică – INS, Intrastat, BNR, documentații pentru diverse bănci);
 • transmiterea taxelor de plată către client după ce acestea au fost calculate/ verificate;
 • efectuarea de rapoarte pentru clienți la solicitarea conducerii;
 • întocmirea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale;
 • întocmirea balanță de verificare lunară și bilanțurile semestriale și anuale.

ATRIBUȚII SPECIFICE

 • Introducerea datelor în softul contabil utilizat pentru ținerea contabilității de gestiune, a contabilității financiare, sub îndrumarea unui contabil senior/manager;
 • Planificarea activitățile zilnice, prioritizarea lor în vederea asigurării fluenței în activitate și evitarea disfuncționalităților precum întârzieri în predarea lucrărilor, erori de înregistrare, neîndeplinirea sarcinilor curente, suprapuneri de lucrări, astfel încât timpul de lucru să fie utilizat cât mai judicios;
 • Participarea la inventare la clienți (dacă este cazul);
 • Asistența la întocmirea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierdere);
 • Alte lucrări cu caracter financiar – contabil : situații periodice cerute de client referitoare la diferitele aspecte ale evidenței contabile (de exemplu, evoluția diverselor tipuri de cheltuieli);
 • Orice alte situații financiar-contabile și fiscale solicitate de conducere/ șeful ierarhic, în interesul companiei și în limita competențelor;
 • Depunerea diverselor declarații fiscale la Administrația Financiara, dacă va fi cazul, la solicitarea responsabilului de lucrare.

Beneficii

Salariu competitiv

Salariu motivant, negociabil, în funcție de experiență și grila de salarizare din cadrul societății.

Decontare transport

Decontare pentru mijlocul de transport în comun de la și până la locul de muncă.

Tichete de masă

Bonuri de masă acordate corespunzător cu numărul de zile lucrătoare din lună.

w

Concediu odihnă plătit

Concediul de odihnă plătit corespunzător cu numărul de zile acordate anual conform legislației muncii.

Prime suplimentare

Periodic, prime și bonusuri în funcșie de rezultatele obținute din activitatea desfășurată.

Asigurare de viață

Asigurare de sănătate privată, conform legislației fiscale în domeniu.

BENEFICII

Ești interesat?!

Trimite-ne un e-mail cu cv-ul tau iar echipa noastră te va contacta pentru discuta mai multe detalii și a stabili un interviu!

×