Info fiscal – decembrie 2022

Codul Muncii la zi – Legea nr. 283/2022

Elemente noi în Contractul Individual de Muncă:

   Dreptul persoanei selectate în vederea angajării ori al salariatului, după caz, de a solicita în instanță despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a
  neîndeplinirii de către angajator a obligației de informare prevăzută la art. 17, art. 18, art. 105 şi art. 242.

  !!! De analizat categoriile de bonusuri sau beneficii care trebuie incluse obligatoriu în CIM (Contract Individual de Muncă).

  Un nou model-cadrul al CIM va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 30 de zile de la publicarea Legii nr. 283/2022.

  •  Locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
  • Alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, și metoda de plată a salariului;
  • Condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
  • Durata și condițiile perioadei de probă, dacă există;
  • Dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator (facultativ);
  • Suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz;

  În cazul raporturilor de muncă în derulare:

  • Informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului;
  • Drepturile minime introduse prin Legea nr. 283/2022 vor fi respectate de angajator chiar și în lipsa solicitării de mai sus informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului;
  • Drepturile minime introduse prin Legea nr. 283/2022 vor fi respectate de angajator chiar și în lipsa solicitării de mai sus;

   Perioada de probă:

   • Interdicția stabilirii unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții;
   • Dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi -a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator;
   • Obligația angajatorului de a răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului privind trecerea pe un post vacant cu condiții mai favorabile;

   !!! Este discutabilă semnificația noțiunii de „condiții mai favorabile”, precum și împrejurarea dacă salariatul ar putea solicita trecerea automată, fără proces de selecție, pe un post vacant superior (e.g. trecerea pe o funcție de management), mai ales dacă în cadrul organizației există candidați cu experiență profesională mai vastă;

    Cumul de contracte de muncă la angajatori diferiți:

    • Dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea;
    • Angajatorul nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept;

    !!! Atenție la redactarea clauzei de fidelitate/ de exclusivitate care ar putea fi anulată în instanță dacă interzice în mod absolut dreptul salariatului de la lucra pentru alți
    angajatori care nu sunt concurenți cu angajatorul actual;

     Noi interdicții la concediere:

     • Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de art. 39 alin. (1) din Codul Muncii, a drepturilor privind informarea și conținutul CIM, perioada de probă și formarea profesională;
     • Pe durata efectuării concediului paternal și a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în condițiile reglementate la art. 152 din Codul Muncii;
     • Salariații concediați astfel pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar, motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea;
     • Amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

     Timpul de muncă:

          Definiții noi:

     • Programul de muncă – modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii;
     • Modelul de organizare a muncii – forma de organizare a timpului de muncă şi repartizarea sa în funcţie de un anumit model stabilit de angajator;
     • Flexibilizarea programului de lucru;
     • Mod de organizare flexibil a timpului de lucru – posibilitatea salariaţilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanţă, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru;

          Programele individualizate de muncă

     • Presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă și pot fi implementate cu acordul sau la solicitarea salariaților (inclusiv pe durată limitată în timp);
     • Refuzul solicitării stabilirii unui program individualizat trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării;

     Ai nevoie de mai multe detalii? Hai să discutăm!

     Alte articole

     Articole

     Unde CONTABILITATE nu e, BUSINESS nu se face

     Pe 31 octombrie 2023 va avea loc unul dintre cele mai utile evenimente de business dedicat afacerilor mici și medii, organizat de catre grupul Online Business Romania.Dacă ești antreprenor sau urmează să devii unul și ești interesat de funcționalitatea afacerilor din...

     E-factura – se schimbă regulile jocului

     Dacă sunteți antreprenor, iar firma dumneavoastră are activitate constantă, sigur ati auzit că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, România se va alinia statelor membre ale Uniunii Europene și va institui facturarea electronică obligatorie.Aceasta va fi obligatorie...

     ×